ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μιχάλης Μιχαήλ #2

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1974. Αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας ως ηλεκτρονικός το 1992. Στη συνέχεια εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος και ακολούθως παρακάθησε σε εξετάσεις και πήρε την άδεια του ασφαλιστικού συμβούλου.Στη μετέπειτα πορεία του ασχολήθηκε ως ελεύθερος επιχειρηματίας μέχρι σήμερα.Έκτοτε η πλήρης ενασχόληση του είναι η ιδιωτική του επιχείρηση.

Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τον εθελοντισμό σε διάφορους τομείς.Ανάλαβε καθήκοντα προέδρου στο σύνδεσμο Χρυσαλίδα που αφορά άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.Το 1997 νυμφέφτηκε την Αναστασία Βασιλείου και απέκτησαν τέσσερα παιδία.Την Μαργαρίτα,την Χριστιάνα,την Ανδριάνα και τον Ανδρέα