ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατική πολιτεία την οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.