ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΟΡΑΜΑ Η «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» έχει το ακόλουθο  Όραμα: «Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.» Το πιο...