Πάταξε τη διαφθορά. Τιμώρησε τους διεφθαρμένους. Ψήφισε ΠΝΟΗ λαού

Πάταξε τη διαφθορά. Τιμώρησε τους διεφθαρμένους. Ψήφισε ΠΝΟΗ λαού

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.