Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος Προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος Προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Το τραπεζικό σύστημα παρομοιάζεται σαν η καρδία της οικονομίας της κάθε χώρας. Όπως η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων κάθε σώματος εξαρτάται από την υγιή λειτουργία της καρδίας, έτσι και η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε οικονομίας εξαρτάται από την υγιή λειτουργία του τραπεζικού της συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα της πατρίδας μας έχει κυριολεκτικά εξαρθρωθεί την τελευταία δεκαετία με την πτώχευση των 2 εκ των 4 συστημικών τραπεζών, την πρόκληση τεράστιου όγκου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), την απομόχλευση των χαρτοφυλακίων των εναπομεινασών τραπεζών με πώληση του μεγαλύτερου μέρους των σε ξένους οργανισμούς αντί πινακίου φακής και την απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών. Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας. Η πορεία προς την εξυγίανση αποτελεί τεράστια πρόκληση, εγκυμονεί μεγάλος κινδύνους και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *