Στοχασμός για τα 200 χρόνια από την παλιγγενεσία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΟΥ ΚΟΙΡΑΝΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ

Στοχασμός για τα 200 χρόνια από την παλιγγενεσία

Άθως Κοιρανίδης, Μέλος Δ. Σ.

22 Μαρτίου 2021


Σύσσωμο το Ελληνικό έθνος εορτάζει αυτές τις μέρες την 200η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με την οποία αποτινάχθηκε ο Οθωμανικός ζυγός και εκκολάφθηκε το ανεξάρτητο κράτος της Ελληνικής Δημοκρατίας.  Οι απανταχού Έλληνες στεκόμαστε με θαυμασμό και υπερηφάνεια μπροστά στις εικόνες της απαράμιλλης ανδρείας των Κολοκοτρώνη, Καραισκάκη, Παπαφλέσα, Διάκου και τόσων άλλων.  Μαζί μας, μεγάλο μέρος των «ευνομούμενων» λαών από άκρη σε άκρη της γής ως αναγνώριση της συνεισφοράς της επανάστασης στην διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην πάταξη της δουλείας και στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών.

Εμπνευσμένοι από την πολιτική ιδεολογία που αναπτύχθηκε από την Αμερικανική και Γαλλική επανάσταση, οι επαναστατημένοι Έλληνες διανοούμενοι έγραψαν πριν 200  χρόνια στην πρώτη παράγραφο της Διακήρυξης της Α’ Εθνικής Εθνοσυνέλευσης τα ακόλουθα:

«Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ θεαταὶ τῶν καλῶν, τὰ ὁποία οὗτοι ὑπὸ τὴν ἀδιάρρηκτον τῶν νόμων αἰγίδα ἀπολαμβάνουσιν, ἦτον ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληρὰν τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους μάστιγα, ἥτις ἤδη τέσσαρας περίπου αἰῶνας ἐπάταξε τὰς κεφαλὰς ἡμῶν καί, ἀντὶ τοῦ λόγου, τὴν θέλησιν ὡς νόμον γνωρίζουσα, διῴκει καὶ διέταττε τὰ πάντα δεσποτικῶς καὶ αὐτογνωμόνως. Mετὰ μακρὰν δουλείαν ἠναγκάσθημεν, τέλος πάντων, νὰ λάβωμεν τὰ ὅπλα εἱς χεῖρας καὶ νὰ ἐκδικήσωμεν ἑαυτοὺς καὶ τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ μίαν τοιαύτην φρικτὴν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἄδικον τυραννίαν, ἥτις οὐδεμίαν ἄλλην εἶχεν ὁμοίαν, ἢ κἂν δυναμένην ὁπωσοῦν μετ’ αὐτῆς νὰ παραβληθῇ δυναστεία.»

Οι πανηγυρικοί εορτασμοί γίνονται υπό πολύ αντίξοες συνθήκες ως αποτέλεσμα των δραστικών περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της υγιειονομικής κρίσης που έχουν επιβληθεί για πολλούς μήνες από την ελλαδική κυβέρνηση, τα οποία έχουν επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην ήδη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία και στην ήδη καταρρακωμένη ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού λόγω της παρατεταμένης θεσμικής και οικονομικής κρίσης.  

Τα μέτρα αυτά, που έχουν εν πολλοίς επιβληθεί στούς πλείστους «ευνομούμενους» λαούς του πλανήτη, έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς παγκόσμιας εμβέλειας κορυφαίους επιδημιολόγους και άλλους ειδικούς, προεξάρχοντος του Δρ Ιωάννη Ιωαννίδη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Στάνφορτ των ΗΠΑ.  Οι πιο ακραίοι εξ’ αυτών μιλούν για οργανωμένο σχέδιο καταδυνάστευσης των λαών του πλανήτη από την παγκόσμια πολιτικο-οικονομική ολιγαρχία της νέας τάξης πραγμάτων με την επιβολή «θεραπειών σόκ» οι οποίες αποσκοπούν στην φτωχοποίηση, ψυχαναγκασμό και χειραγώγηση του ανθρωπίνου γένους.

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας της παγκοσμιοποίησης.  Οι φιλοσοφικές κοσμοθεωρίες και οι οικονομικές θεωρίες του παρελθόντος έχουν καταβαραθρωθεί από τη νεοταξική θέση της κατάργισης των κρατικών συνόρων και εθνικών φραγμών για διευκόλυνση της διάχυσης ανθρωπίνων, οικονομικών, πολιτισμικών, πνευματικών και άλλων πόρων.  Οι αποφάσεις για πάρα πολλά θέματα λαμβάνονται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και διαχέονται στους λαούς μέσω υπάκουων ελεγχόμενων κυβερνήσεων οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης, κριτικής σκέψης, αυτοσχεδιασμού και διαφοροποίησης σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  Ουσιαστικά, ο Ελληνικός λαός όπως και οι πλείστοι λαοί του πλανήτη, βρίσκονται υπό την «φρικτήν τυρρανίαν» ενός αόρατου εχθρού ο οποίος «διατάττει τα πάντα δεσποτικώς και αυτογνωμόνως».  Η δουλεία είναι ήδη μακρά, όχι βέβαια τέσσερεις αιώνες όσο διήρκησε η οθωμανική, αλλά συνεχίζεται και γίνεται όλο και πιο «φρικτή».  Ο Ελληνικός λαός, όπως και οι υπόλοιποι λαοί της γής, άρχισαν να αντιλαμβάνονται την «σκληρότητα της μάστιγας» του νεοταξικής παγκόσμιας δικτατορίας και ξεσηκώνονται.  Αργά αλλά σταθερά.  Είναι θέμα χρόνου η μαζική εξέγερση των καταδυναστευομένων λαών σε μία πανεθνική επανάσταση.  Ως Έλληνες οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι είμαστε άξιοι απόγονοι των ηρώων του 1821.  Η κάλλιστη τίμιση των ηρώων όπως και των Αγίων είναι η μίμησή τους.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *