Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ενώ η πανδημία διανύει το δεύτερο έτος ζωής της, τόσο η σύνθεση του ιού όσο και το κέντρο ενδιαφέροντος μεταλλάσσονται συνεχώς. Από ιατρικής πλευράς, το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο εστιάζεται στα εμβόλια και συγκεκριμένα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Από νομικής πλευράς, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνταγματικότητα των περιοριστικών και άλλων μέτρων που λαμβάνονται καθώς και στην δυνατότητα αναίρεσής τους.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *