Παγκοσμιοποίηση : ευλογία ή κατάρα

Παγκοσμιοποίηση : ευλογία ή κατάρα

Άθως Κοιρανίδης, Πρόεδρος Πνοής Λαού

5 Μαϊου 2018

«Παγκοσμιοποίηση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η ραγδαία αυξανόμενη παγκόσμια αλληλεξάρτηση ανθρώπων και χωρών.

Η αλληλεξάρτηση ανθρώπων και κυρίως χωρών επιταχύνθηκε εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της τεράστιας τεχνολογικής προόδου.  Σε αυτή την περίοδο, οι εμπορικοί φραγμοί άρθηκαν, οι μεγάλες οικονομικές αγορές του κόσμου ενοποιήθηκαν, οι τηλεπικοινωνίες και οι συγκοινωνίες έγιναν ευκολότερες και φτηνότερες.

Το 1999, στην έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development Report) ο ΟΗΕ ανέφερε: «Σήμερα, οι ζωές των ανθρώπων όλου του κόσμου συνδέονται μεταξύ τους με πιο πλήρη, πιο ενεργό και πιο άμεσο τρόπο από οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν. Αυτό το γεγονός παρέχει πολλές ευκαιρίες, δίνοντας νέες δυνατότητες για ωφέλιμες αλλά και καταστροφικές εξελίξεις ……… Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει τεράστιες προοπτικές για την εξάλειψη της φτώχειας τον 21ο αιώνα».

Το 2000, η έκθεση του Διεθνούς Iνστιτούτου Aνάπτυξης και Oικονομικής Eρευνας του OHE (WIDER) υπολόγισε τον παγκόσμιο πλούτο στα 125 τρισεκατομύρια δολλάρια και ανέφερε ότι το 40% αυτού του πλούτου το κατείχε το 1% των κατοίκων του πλανήτη.

Το 2017 η Ελβετική τράπεζα Credit Suisse υπολόγισε τον παγκόσμιο πλούτο στα 280 τρισεκατομύρια δολλάρια.  Την ίδια χρονιά, η ετήσια έκθεση της Oxfam ανέφερε ότι το 1% του πληθυσμού της γής κατείχε το 50% του πλούτου της και απορρόφησε το 82% του παραχθέντος πλούτου στο εν λόγω έτος, ενώ το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν επωφελήθηκε καθόλου από την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου αυτού του του έτους.

Τα πιό πάνω στοιχεία και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορούν να παρουσιαστούν στα περιορισμένα πλαίσια αυτού του άρθρου, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι παρόλη την ραγδαία αύξηση του παγκοόσμιου πλούτου την τελευταία 20 ετία, η ευημερία της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία και η ανισότητα αυξάνεται με όλο και περισσότερο πλούτο να συγκεντρώνεται στα χέρια των ελαχίστων.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παγκοσμιοποίηση, έχοντας ως κινητήριο δύναμη την ανάπτυξη του διαδικτύου και την βελτίωση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει συντελέσει στην κατακόρυφη αύξηση του παγκόσμιου πλούτου μέσα από την ενοποίηση των οικονομικών αγορών, την άρση των εμπορικών φραγμών και την διευκόλυνση των συγκοινωνιών.  Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη της ιατρικής και των λοιπών επιστημών που σε μεγάλο βαθμό επέφεραν βελτίωση στην ποιότητα και το χρόνο ζωής των ανθρώπων.

Είναι όμως εξίσου ξεκάθαρο ότι η παγκοσμιοποίηση είναι η κύρια αιτία της μεγάλης επιδείνωσης της οικονομικής ανισότητας στον πλανήτη και της εκκόλαψης της παγκόσμιας ολιγαρχίας η οποία νέμεται ως λαίλαπα τον πλούτο των αδυνάτων κρατών συγκεντρώνοντας στα χέρια της, μέσω της διαπλοκής με τους πολιτικούς, τεράστια πολιτική δύναμη την οποία χρησιμοποιεί για διευκόλυνση του έργου της. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η παγκοσμιοποίηση συνέτεινε στην πνευματική και κοινωνική έκπτωση των λαών του πλανήτη και στην αλλοτρίωση των ταυτοτήτων τους.

Η πρόβλεψη είναι ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί καθότι ανθρωπίνως δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική ανάπτυξης επαρκώς ισχυρής ανατρεπτικής ισχύος που να αντισταθεί αποτελεσματικά στην τεράστια δύναμη που έχει ήδη αποκτήσει η παγκόσμια ολιγαρχία.

Η κατάληξη είναι άγνωστη σε μας αλλά προμηνύθηκε από τους προφήτες.

Τα όσα βιώνουμε στη μικρή μας πατρίδα τα τελευταία χρόνια είναι μία μικρογραφία αυτών που έχουν αποτυπωθεί πιό πάνω και που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη μας.  Αυτό που έχει σημασία για τον καθένα από εμάς αλλά και το λαό μας είναι να αντισταθούμε στο μέτρο των δυνάμεών μας σε αυτή την δαιμονική κατάσταση δίνοντας την δική μας μαρτυρία επικαλούμενοι το έλεος του Θεού που είναι ο Μόνος που μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *