Κυρίαρχο ταμείο υδρογονανθράκων

Κυρίαρχο ταμείο υδρογονανθράκων

Άθως Κοιρανίδης, Πρόεδρος Πνοής Λαού

23 Φεβρουαρίου 2018

Η ανακάλυψη μεγάλου αποθέματος υδρογονανθράκων στο στόχο «Καλυψώ» στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ, έθεσε επίσημα τη χώρα μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και την ενίσχυσε με ένα μεγάλο στρατηγικό συντελεστή ισχύος ο οποίος, ως αναμενόταν, ενόχλησε την Τουρκία.

Η παρεμπόδιση του ενεργειακού μας προγράμματος ήταν αναμενόμενη αφού η Τουρκία είχε προειδοποιήσει επανηλειμμένα.   Αναμενόμενη ήταν επίσης και η αιτιολόγηση της παράνομης αυτής ενέργειας καθώς και η στάση της εγκάθετης Τουρκοκυπριακής ηγεσίας περί συνδειαχείρισης και διαμοιρασμού των κερδών από την εκμετάλλευση.

Για άλλη μία φορά, η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποδείχθηκε επιμηθής, επιπόλαια και ερασιτέχνης.  Τα περί οχύρωσης της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποδείχθηκαν έπεα πτερόεντα και τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ανεπαρκή.  Αν η κυβέρνηση είχε υλοποιήσει την απαίτηση του μνημονίου με την Τρόικα και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για δημίουργία κυρίαρχου ταμείου υδρογονανθράκων, στο πρότυπο αυτού της Νορβηγίας, όπου μέτοχοι θα ήταν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι προφάσεις της Τουρκίας θα είχαν προληφθεί και τα διπλωματικά επιχειρήματα των φίλων και υποστηρικτών μας για αντιμετώπιση της Τουρκικής προκλητικότητας και ανάσχεση του τουρκικού επεκτατισμού θα ήταν αισθητά ενισχυμένα.

Η αξία των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τεράστια.  Δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και γεωστρατηγική.  Η οικονομική τους αξία είναι ακόμη απροσδιόριστη αφού το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.  Το βέβαιο είναι ότι η συγκρητική αξία τους σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας μας είναι γιγαντιαία.

Η διεθνής εμπειρία χωρών με μεγάλα ενεργειακά αποθέματα είναι πολύ διδακτική.  Απο τη μία, έχουμε χώρες όπως τη Νορβηγία, όπου μέσα από χρηστή διαχείριση, τα ενεργειακά αποθέματα ανήγαγαν το βιοτικό επίπεδο των Νορβηγών στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.  Από την άλλη, έχουμε τη Νιγηρία, όπου αντίστοιχα ενεργειακά αποθέματα καταπόντισαν το βιοτικό επίπεδο των Νιγηριανών στον πυθμένα της παγκόσμιας κατάταξης και μετέτρεψαν την χώρα σε άνδρο διαφθοράς και εγκληματικότητας.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο πιό πάνω περιπτώσεων έγκειται στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης που υιοθετήθηκε, ιδιαίτερα σε σχέση με την διασφάλιση διαφάνειας, την αποφυγή διαπλοκής, την προστασία από τη διαφθορά και τον περιορισμό  εμπλοκής των πολιτικών.  Εξέχοντα ρόλο στο Νορβηγικό μοντέλο διαχείρισης των ενεργειακών πόρων της χώρας, διαδραματίζει το κυρίαρχο ταμείο υδρογονανθράκων, το οποίο πέραν των πιό πάνω, διασφαλίζει την χρηστή και παραγωγική επένδυση των κερδών προς όφελος των επόμενων γενεών και όχι των εκάστοτε κυβερνώντων.

Δεδομένων των διαστάσεων της διαφθοράς και της εμπλοκής σε αυτήν των πολιτικών στην χώρα μας, είναι άκρως επιβεβλημένη η άμεση θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου, στο πρώτυπο αυτού της Νορβηγίας.

Στην περίπτωσή μας, ο δίκαιος διαμοιρασμός των κερδών από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μέσω ενός κυρίαρχου ταμείου, με πρώτυπο αυτό της Νορβηγίας, στο οποίο μέτοχοι θα είναι ισότιμα όλοι οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως θρησμεύματος ή εθνοτικής προέλευσης, θα αποστομώσει όσους στηρίζουν τις Τουρκικές προφάσεις, θα απαγκιστρώσει το θέμα των υδρογονανθράκων από το παζάρι των συνομιλιών αφού δεν θα τίθεται πλέον θέμα διαμοιρασμού στις δύο κοινότητες, και θα θέσει τη βάση για αντιμετώπιση του ρατσιστικού οθωμανικής προέλευσης και βρετανικής πατρότητας δι-κοινοτισμού που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία του κυπριακού προβλήματος.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *