Η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

Η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

Άθως Κοιρανίδης, Πρόεδρος Πνοής Λαού

17 Φεβρουαρίου 2018

Η πρόσφατη εξεύρεση μεγάλου αποθέματος υδρογονανθράκων στο στόχο Καλυψώ επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπερπολύτιιμου πετρελαιακού συστήματος στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και έθεσε επίσημα τη χώρα μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Τα μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων αποτελούν αναντίλεκτα ένα τεράστιο θείο δώρο το οποίο αν αξιοποιηθεί ορθά μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο του λαού μας αλλά και να συμβάλει καταλυτικά στην δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Η ορθή αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες.

Πρώτον, στην ασφάλεια των κοιτασμάτων αλλά και των μελλοντικών εγκαταστάσεων για αξιοποίησή τους, όπως αγωγών και σταθμού υγροποίησης.  Αυτή προυποθέτει αφενός την αποτελεσματική αμυντική θωράκιση της ΑΟΖ του κράτους μας μέσω της ανάπτυξης μίας σύγχρονης αποτρεπτικής αεροναυτικής δύναμης και αφετέρου την σύμπηξη στρατιωτικών διακρατικών και περιφερειακών συμμαχιών.

Δεύτερον, στην επιλογή της βέλτιστης λύσης εκμετάλλευσης από τις διάφορες που προσφέρονται. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το οικονομικό όφελος αλλά και το σχετικό πολιτικό ρίσκο και τους γεωστρατηγικούς παράγοντες.

Τρίτον, στην χρηστή διαπραγμάτευση με τους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.  Λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός αυστηρού νομικού πλαισίου το οποίο να προβλέπει αποτελεσματικό έλεγχο, επαρκή διαφάνεια και αποτρεπτικές ποινές για όσους το παραβαίνουν.

Τέταρτον, στην αξιοποίηση των κερδών από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, προς όφελος όλων των νομίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αυτό προυποθέτει τη δημιουργία και λειτουργία ενός κυρίαρχου ταμείου, στο πρώτυπο αυτού της Νορβηγίας,  το οποίο να διασφαλίζει ότι τα κέρδη θα επενδύονται προς όφελος των μελλοντικών γενεών των Κυπρίων.  Δικαιούχοι στο κυρίαρχο ταμείο πρέπει να είναι όλοι οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικής καταγωγής και όχι οι κοινότητες, όπως αυτό προδιαγράφεται στις συνομιλίες.  Η αναφορά σε πολίτες και όχι κοινότητες θα συμβάλει στον απαραίτητον απεγκλωβισμόν από το ρατσιστικό και διαιρετικό διαχωρισμό του κυπριακού λαού σε κοινότητες ο οποίος καθομολογουμένως αποτελεί την γενεσιουργό αιτία του Κυπριακού προβλήματος.

Η μέχρι σήμερα διαχείριση του ζητήματος των υδρογοαθράκων προκαλεί μεγάλη ανησυχία.   Όπως αποδείχθηκε  από τη πρόσφατη παρεμπόδιση του γεωτρύπανου SIPEM 12000 της ΕΝΙ από τον Τουρκικό στόλο, η ασφάλεια των κοιτασμάτων βρίσκεται στο έλεος του Θεού. Η μέχρι πρότινος στήριξη της ιδέας για διοχέτευση των υδρογονανθράκων σε αγωγό μέσω Τουρκίας είναι ενδεικτική της επιπολαιότητας με την οποία τυγχάνει διαχείρισης το θέμα.  Οι διαπραγματεύσεις με τους ενεργειακούς κολοσσούς γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες από μία πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που προέρχονται από το διεφθαρμένο ολιγαρχικό κομματικό κατεστημένο που νέμεται το δημόσιο πλούτο τις τελευταίες δεκαετίες εις βάρος των πολιτών. Το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο που ακόμη και το Μνημόνιο με την Τρόικα προέβλεπε για κατοχύρωση της διαφάνειας, τη λογοδοσίας, και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των υδρογονανθράκων στη βάση των κάλλιστων διεθνών πρακτικών δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί.

Το ανεκτίμητο θείο δώρο των υδρογονανθράκων επιβάλλεται να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού.  Το αμαρτωλό παρελθόν του ολιγαρχικού πολιτικού κατεστημένου της χώρας μας δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διαχείριση αυτού του πολύτιμου θείου δώρου από την πολιτική ηγεσία.  Όταν είναι γνωστό ότι τα διεφθαρμένα κόμματα και στελέχη τους έχουν καθιερώσει τις μίζες ακόμα και στα μικρά έργα, πως είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι δεν θα κάνουν το ίδιο στα τεράστια συμβόλαια δισεκατομμυρίων των υδρογονανθράκων.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να παρέμβει άμεσα.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *