Οι πυλώνες της στρατηγικής για απεγκλωβισμό από τη ΔΔΟ

Οι πυλώνες της στρατηγικής για απεγκλωβισμό από τη ΔΔΟ

Άθως Κοιρανίδης, Πρόεδρος Πνοής Λαού

27 Ιανουαρίου 2018

Βρισκόμαστε ήδη στη μετά ΔΔΟ εποχή.   Η προσάρτηση των κατεχομένων και η διχοτόμηση είναι γεγονός. Αυτό που απομένει είναι η διεθνής αναγνώριση.  Το στρατηγικό σχέδιο για υλοποίηση του οράματος της Τουρκίας για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Τα 40 χρόνια ανούσιων και άκαρπων συνομιλιών πρόσφεραν στην Τουρκία το ποθητό γι΄αυτή αποτέλεσμα.  Η διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία κοροιδεύει το λαό περί συνέχισης των συνομιλιών στη βάση της ΔΔΟ καθότι δεν έχει ούτε την βούληση, ούτε την ικανότητα, ούτε το σχέδιο για να αντιδράσει αποτελεσματικά και να απεγκλωβίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους Έλληνες της Κύπρου από το Βρεττανοτουρκικό κεφαλωκλείδωμα. Το βάρος πέφτει στους πολίτες οι οποίοι αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα αντίστασης.

Ο απεγκλωβισμός από τη ΔΔΟ δεν θα είναι εύκολος αφού και οι 7 Πρόεδροι της Δημοκρατίας την είχαν αποδεχτεί και για 4 ολόκληρες δεκαετίες αποτελούσε τη συμφωνημένη βάση για λύση του κυπριακού προβλήματος.  Το εγχείρημα επιβάλλεται να τύχει προσεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού ώστε η επίτευξή του να γίνει με τον αποτελεσματικώτερο τρόπο.

Ο πρώτος πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η εσωτερική νομιμοποίηση.   Ο λαός πρέπει να τοποθετεί άμεσα επ’ αυτού του μέγιστου θέματος μέσω δημοψηφίσματος, δίνοντας ξεκάθαρη εντολή στον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την λοιπή πολιτική ηγεσία.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εναλλακτικής πρότασης λύσης, εδρασμένης στην διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην πλήρη διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαικού κεκτημένου.  Η οθωμανικής προέλευσης διχοτομική αναφορά σε κοινότητες πρέπει εξαλειφθεί και τα ειδικά δικαιώματα τους πρέπει να αντικατασταθούν από την βασική δημοκρατική αρχή του «ένας άνθρωπος μία ψήφος».

Ο τρίτος πυλώνας είναι η ανάληψη διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης περί της νέας πρότασης και των λόγων που οδήγησαν στην απόρριψη της ΔΔΟ.  Πρέπει να ζητηθεί η ψήφιση αποφάσεων τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από την ΕΕ που να ανατρέπουν τις προηγούμενες και να γίνουν προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για καταγγελία της Τουρκίας για τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει.

Ο τέταρτος πύλώνας είναι βελτίωση της ποιότητας του πολιτεύματος και η προαγωγή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε προηγμένη δημοκρτικά πολιτεία. Πρέπει να εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο για πάταξη της διαφθοράς και της κομματοκρατίας και προαγωγή της διαφάνειας, της διακιοσύνης και της αξιοκρατίας.

Πέμπτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας, με τη δημιουργία Συμβουλίου Κρατικής Ασφάλειας, την επαναφορά του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου με την Ελλάδα και την διεύρυνσή του με άλλες γείτονες χώρες, την ανάπτυξη περιφερειακού συστήματος ενεργειακής ασφάλειας με τη συμμετοχή μελών του Συμβουλείου Ασφαλείας που δραστηριοποιούνται οικονομικά και στρατιωτικά στην περιοχή και την ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου σταθερότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας.

Έκτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της οικονομίας με εξυγίανση του μοντέλου ανάπτυξης και την δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Έβδομος πυλώνας είναι η θωράκιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η ενίσχυση του Ελληνορθόδοξου πνεύματος, ώστε να αναγεννηθεί το υπερήφανο αγωνιστικό φρόνημα.

Δεδομένων των διευρυμένων εξουσιών που βρίσκονται συσσωρευμένες στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, η υλοποίηση της πιό πάνω στρατηγικής  προυποθέτει την ενεργό εμπλοκή του.   Η προοπτική αυτή φαντάζει απομακρυσμένη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία.  Παρόλα αυτά, οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να εξασκηθεί πίεση στην πολιτική ηγεσία.  Γιατί φωνή λαού, οργή Θεού.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *