Ψήφο κατά συνείδηση

Ψήφο κατά συνείδηση

Σε πρόσφατη συνεδρία του, το 100μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να καλέσει τα μέλη και τους υποστηρικτές του όπως στις επικείμενες προεδρικές εκλογές ψηφίσουν  κατά συνείδηση.

Ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια του κινήματος για δημιουργία αντιδιζωνικού μετώπου με όλες τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και την στήριξη μίας αντι-διζωνικής υποψηφιότητας, η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ έκρινε ορθό όπως μη διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές με δικό της υποψήφιο ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω διάσπαση του χώρου και η επικράτηση των ακραίων διζωνικών υποψηφίων.

Με βάση της 3 θεμελιακές αρχές της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ, δηλαδή  την εναντίωση στη Δι-κοινοτική Δι-ζωνική Ομοσπονδία και τη στήριξη λύσης ενιαίου κράτος, την εναντίωση στη διαφθορά και στη διαπλοκή και τη στήριξη της διαφάνειας και της κάθαρσης, και την εναντίωση στην παγκοσμιοποίηση και τη στήριξη του ελληνορθόδοξου πνεύματος, το Διοκητικό Συμβούλιο έκρινε ότι κανείς από τους βασικούς υποψηφίους δεν ταυτίζεται έστω με μία από αυτές.  Ως εκ τούτου, αποφάσισε υπέρ της ψήφου κατά συνείδηση.

Η σύσταση της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ για ψήφο κατά συνείδηση δεν απευθύνεται μόνο στα μελη και υποστηρικτές της, αλλά σε ολόκληρο το εκλογικό σώμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκλογική συμπεριφορά  των Κυπρίων ψηφοφόρων είναι ανορθόδοξη και ακατανόητη.  Αντί να ασκούν το υπέρτατο δημοκρατικό τους δικαίωμα κατά συνείδηση, ψηφίζουν με βάση το συμφέρον ή τη συνήθεια.  Αυτό επιβεβαιώνεται από τις πολλές αντιφατικές, αντικρουόμενες και συχνά σχιζοφρενικές συμπεριφορές των ψηφοφόρων.  Εξαίρετικό παράδειγμα η στάση των πολιτών σε σχέση με την επιδιωκόμενη συνταγματική βάση λύσης του Κυπριακού.  Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι, ενώ πέραν του 80% των πολιτών δεν επιθυμούν λύση Δι-κοινοτικής Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας, η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει υποψήφιους που επιδιώκουν τέτοια λύση.  Εξίσου καλό παράδειγμα είναι η στάση των Κερυνειωτών ψηφοφόρων οι οποίοι ενώ διατρανώνουν τον αγώνα τους για απελευθέρωση και επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες, ψηφίζουν υποψηφίους που έχουν ξεγράψει το δικαίωμα επιστροφής και το δικαίωμα ιδιοκτησίας των περιουσιών τους.

Αποτελεί μεγάλη νίκη της παγκόσμιας διακυβέρνησης η πόρωση της συνείδησης των Κυπρίων ψηφοφόρων και η χειραγώγησή τους σε βαθμό που να αναντιώνεται ακόμη και στα οφθαλμοφανή εθνικά αλλά και προσωπικά τους μακροπρόθεσμα συμφέροντα.  Είναι τεράστιο επίτευγμα  γι΄αυτή η ισοπέδωση των αξιών και των αρχών των πολιτών στο βωμό του συμφέροντος και της φιλοδοξίας.  Αποτελεί σημαντική επιτυχία γι’ αυτή η αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική σε βαθμό που μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων να αρνούνται την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.  Είναι άκρως σημαντική γι’ αυτή η αποχαύνωση των πολιτών και η παθητική αποδοχή κάθε είδους παρανομίας, παρατυπίας, ανηθικότητας και αμαρτίας.

Το διακύβευμα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών αλλά και των άλλων εκλογών που θα ακολουθήσουν είναι η επικράτηση της συνείδησης των ψηφοφόρων πάνω στο συμφέρον και τη συνήθειά τους ώστε να εκλέγονται οι καταλληλότεροι.  Ενόσω αυτό δεν επιτυγχάνεται, ο λαός θα υποφέρει από την επικράτηση των διεφθαρμένων και ανίκανων.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ καλεί όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους και να υπερβούν το συμφέρον και την συνήθεια ώστε ο τόπος να ζήσει καλύτερες ημέρες.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *