Ο Πρόεδρος της Πνοής Λαού παρουσιάζει το ψήφισμα ενάντια στην ΔΔΟ στο κανάλι Capital

Ο Πρόεδρος της Πνοής Λαού παρουσιάζει το ψήφισμα ενάντια στην ΔΔΟ στο κανάλι Capital

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *