Ο Πρόεδρος της Πνοής Λαού παρουσιάζει το ψήφισμα ενάντια στην ΔΔΟ στο κανάλι Capital