Δύο χρόνια ζωής ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ

COMPANY STRATEGIES

Δύο χρόνια ζωής ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ κλείνει σήμερα 2 χρόνια ζωής αφού τέτοια μέρα το 2015  πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση των 300 ιδρυτικών μελών της.

Η δράση της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ στα πρώτα 2 χρόνια ζωής της περιστράφηκε γύρω από 2 άξονες.  Το κυπριακό πρόβλημα και την εσωτερική διακυβέρνηση.  Στο Κυπριακό πρόβλημα η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ τάχθηκε ξεκάθαρα ενάντια στη ΔΔΟ, πρωτοστάτησε στην ορθή ενημέρωση των πολιτών για την ακαταλληλότητά της και υπέβαλε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για λύση στη βάση του ενιαίου κράτους.  Στην εσωτερική διακυβέρνηση, προσπάθησε να μεταδώσει στο λαό την σθεναρή πεποίθησή της ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εκ βάθρων αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος της πατρίδας μας το οποίο  μαστίζεται από την διαφθορά, την αδιαφάνεια, το ρουσφέτι, την κακοδιοίκηση, την αυθαιρεσία, τη κατάχρηση εξουσίας, την παρανομία, την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και την κομματοκρατία που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία όλων των πιο πάνω. 

Οι εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα αλλά και στην εσωτερική διακυβέρνηση έχουν επιβεβαιώσει την ορθότητα των θέσεων της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ.  Τα πολιτικά κόμματα εξευτελίζονται καθημερινά στα μάτια των πολιτών καθώς στο μεν κυπριακό στρουθοκαμηλίζουν προσπαθώντας να αιτιολογήσουν την εσφαλμένη διαχρονική στήριξή τους στην ΔΔΟ και τη άκαρπη διαδικασία των  δι-κοινοτικών συνομιλιών, στην δε εσωτερική διακυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έχει μεγαλύτερη  συμμετοχή και ευθύνη για τη διαφθορά και την συνεχή διολίσθηση του τόπου στις διεθνείς κατατάξεις.

Η χρονιά που έρχεται θα είναι καθοριστική για το μέλλον της πατρίδας μας καθότι θα είναι έτος προεδρικών εκλογών.  Οι ενδείξεις μέχρι σήμερα είναι αποκαρδιωτικές καθότι οι υποψηφιότητες που έχουν εκδηλωθεί προέρχονται όλες από το ολιγαρχικό κομματικό κατεστημένο και δεν προσφέρουν προοπτική πραγματικής αλλαγής ούτε στο κυπριακό ούτε στην εσωτερική διακυβέρνηση.  Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, ευελπιστεί και εργάζεται ώστε να προκύψει μία υποψηφιότητα που να μην ελέγχεται από την «παγκόσμια κυβέρνηση» και να ενώνει το μεγάλο ποσοστό των πολιτών που είτε εργάζεται ενεργά ενάντια στο κατεστημένο είτε το απαξιώνει με την αποχή του από τις εκλογικές διαδικασίες.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Let's talk Business

Talk to a Specialist