Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

 Άπασα η ορθοδοξία εορτάζει τις μέρες αυτές την Κοίμηση της Θεοτόκου και το θαυμαστό γεγονός της μετάστασής Της στην Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Η Παναγία κατέχει ιδιαίτερη θέση στις καρδίες εμάς των Ελλήνων αφού επανειλημμένα μέσα στους αιώνες σε δύσκολες στιγμές για το έθνος παρέμβηκε εμφανώς ως Υπέρμαχος Στρατηγός και το διέσωσε από παντοίων κινδύνων.

Οι μέρες που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες για το έθνος μας, αφού πνευματικά βρίσκεται σε άθλια κατάσταση με τις δυνάμεις του σκότους να έχουν αλώσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας και να εξουσιάζουν τους άρχοντες.  Η πρωτόγνωρη πνευματική κρίση που βιώνουμε είναι απότοκο της πρωτοφανούς αποστασίας μας από τον Θεό και της αμέλειας μας να επικαλούμαστε την μεσιτεία   της Παναχράντου Του Μητρός.

Σύσσωμο το Ελληνικό Έθνος ας εκμεταλλευτούμε την σημερινή μέρα και να παρακαλέσουμε την Υπέρμαχο Στρατηγό να μεσιτεύσει στον Υιό της και Θεό να δώσει τέλος στην μεγάλη δοκιμασία του έθνους μας και να ελευθερώσει την ιδιαίτερή μας πατρίδα από τον Τούρκο κατακτητή.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *