Χαιρετίζουμε την εμβάθυνση της τριμερούς συνόδου Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ

Χαιρετίζουμε την εμβάθυνση της τριμερούς συνόδου Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ εκφράζει την μεγάλη ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της τριμερούς συνόδου Κύπρου – Ελλάδας- Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ. 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουμε για την επιβεβαίωση της βιωσιμότητας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EAST MED που οι γνωστές Τουρκόφιλες κασσάνδρες διεκήρυτταν ότι δεν ίσχυε, προσπαθώντας να αιτιολογήσουν την προτίμησή τους για τη διέλευση του φυσικού αερίου της περιοχής μέσω Τουρκίας. 

Η τριμερής συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας- Ισραήλ όπως και αυτή μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου καθώς και οι λοιπές διμερείς, τριμερείς και πολυμερείς περιφερειακές συμφωνίες ενισχύουν την διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εδραιώνουν το απαιτούμενο κλίμα ασφάλειας στο οποίο στηρίζεται η μετατροπή της ΝΑ Μεσογείου σε κορυφαίο παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο.

Οι ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου και της περιοχής απειλούνται από τις επεκτατικές βλέψεις της νέο-οθωμανικής Τουρκίας η οποία προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώματα μέσω της κυοφορούμενης λύσης του Κυπριακού προβλήματος.  

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *