ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το όραμα της «ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ» για την Κυπριακή οικονομία είναι «Η αποτελεσματική  διαχείριση όλων των πόρων που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού και κοινωνικής ευημερίας προς όφελος των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Οι βασικές θέσεις της «ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ» σχετικά με την Οικονομία είναι οι ακόλουθες:

 

  • Στηρίζουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, εκπαίδευση, ιατρική, τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, γεωργοκτηνοτροφία, βιοκαλλιέργειες, ποιοτικό τουρισμό, ναυτιλία, υπηρεσίες
  • Ζητούμε ορθολογισμό στην οικοδομική ανάπτυξη, αυστηρή εφαρμογή των πολεοδομικών νομοθεσιών και κατάργηση προγράμματος πολιτογραφήσεων
  • Ζητούμε μελέτη για περιορισμό των επιπτώσεων από την κατάργηση του προγράμματος πολιτογραφήσεων και την πιθανή κατάρρευση της αγοράς ακινήτων
  • Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας
  • Εναρμόνιση όρων απασχόλησης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας

        –     Διασύνδεση παραγωγικότητας με ανταμοιβή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

        –    Εναρμόνιση και εξορθολογισμός ανταμοιβής και όρων απασχόλησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

        –    Εκσυγχρονισμός και καλλιέργεια πελατοκεντρικής νοοτροπίας στο δημόσιο τομέα

 

  • Αποκρατικοποίηση των ΗΜΚΟ – διατήρηση μετοχικού ελέγχου από το κράτος , πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών και ανάθεση της διοίκησης σε στρατηγικούς επενδυτές.

 

 

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *