ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΟΡΑΜΑ

Η «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» έχει το ακόλουθο  Όραμα:

«Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.»

Το πιο πάνω Όραμα αποτελεί τροχιοδείκτη για την πορεία της «ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ» και την πολιτική τοποθέτησή της σε όλα τα ζωτικά θέματα που αφορούν την πατρίδα μας τα οποία αναλύονται κάτω από τον φακό του πιο πάνω Οράματος.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

 • Απορρίπτουμε την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία επειδή στηρίζεται σε ρατσιστικές αρχές, καταπατεί βασικές ελευθερίες, είναι οικονομικά μη βιώσιμη και λειτουργικά αναποτελεσματική και εξυπηρετεί το στρατηγικό στόχο της Τουρκίας για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.
 • Πιστεύουμε σε μία Κύπρο ενιαία, αδιαίρετη, κυρίαρχη και ευρωπαϊκή, χωρίς εγγυήσεις, εποίκους και επεμβατικά δικαιώματα.
 • Έχουμε ετοιμάσει λεπτομερή πρότασης στρατηγικής που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε συνθήκες ασφάλειας, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας


ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Ζητούμε επαναφορά του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου με την Ελλάδα
 • Στηρίζουμε σύμπηξη αμυντικών συμμαχιών με μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες
 • Ζητούμε ενίσχυση αμυντικής θωράκισης από αποκλειστική χρήση εσόδων αμυντικής εισφοράς

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

 • H διαφθορά στην Κύπρο ξεπερνά το €1 δις ετησίως
 • Τα πλείστα σκάνδαλα διαφθοράς συγκαλύπτονται
 • Στα πλείστα σκάνδαλα διαφθοράς εμπλέκονται κόμματα και πολιτικοί
 • Ζητούμε αποκάλυψη των ΠΕΠ που ωφελήθηκαν με διαγραφές δανείων και έχουν ΜΕΔ
 • Ζητούμε πλήρη διερεύνηση του προγράμματος πολιτογραφήσεων, δημοσιοποίηση των εμπλεκομένων δικηγόρων και επαγγελματιών και αυστηρή τιμωρία των παρανόμων
 • Στηρίζουμε τον Γενικό Ελεγκτή για την αποφασιστικότητά του να αποκαλύπτει σκάνδαλα
 • Προτείνουμε την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής πάταξης της διαφθοράς, την παροχή κινήτρων για καταγγελία υποθέσεων διαφθοράς και την διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και των πολιτικών.

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

 • Απόλυτα οριζόντια ψηφοφορία
 • Μία θητεία των αιρετών πολιτειακών αξιωματούχων
 • Δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Στηρίζουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, εκπαίδευση, ιατρική, τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, γεωργοκτηνοτροφία, βιοκαλλιέργειες, ποιοτικό τουρισμό, ναυτιλία, υπηρεσίες
 • Ζητούμε ορθολογισμό στην οικοδομική ανάπτυξη, αυστηρή εφαρμογή των πολεοδομικών νομοθεσιών και κατάργηση προγράμματος πολιτογραφήσεων
 • Ζητούμε μελέτη για περιορισμό των επιπτώσεων από την κατάργηση του προγράμματος πολιτογραφήσεων και την πιθανή κατάρρευση της αγοράς ακινήτων
 • Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Εναρμόνιση όρων απασχόλησης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

ΠΑΙΔΕΙΑ            

 • Υποστηρίζουμε την διοικητική αυτονόμηση των δημόσιων εκπαιδευτηρίων, την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, την ανάθεση των προσλήψεων στις σχολικές μονάδες και την ανταμοιβή των εκπαιδευτικών βάσει απόδοσης (ατομικής και συλλογικής).

Έμφαση στα αρχαία και νέα Ελληνικά, στην ιστορία και σε μαθήματα ηθικής και πολιτότητας και ένταξη κοινωνικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Τήρηση αργίας τις Κυριακές και μεγάλες γιορτές
 • Στήριξη πολύτεκνων οικογενειών με κίνητρα για τεκνοποίηση
 • Αυστηρή μεταναστευτική πολιτική
 • Εξορθολογισμός προγράμματος πολιτογραφήσεων
 • Κατάργηση πολλαπλών συντάξεων

ΥΓΕΙΑ

 • Μονο-ασφαλιστικό ΓΕΣΥ
 • Αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.
 • Πάταξη αισχροκέρδιας – Καθορισμός ανώτατου εισοδήματος παρόχων
 • Προτείνουμε την κλινική διακυβέρνηση (ποιότητα, ασφάλεια ασθενών, ενδυνάμωση του ρόλου των ασθενών, ανάπτυξη ηλεκτρονικής υγείας)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Κατασκευή σταθμού υγροποίησης
 • Κατασκευή EASTMED
 • Ενίσχυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ηλεκτρική σύνδεση με INTERCONNECTOR

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Στηρίζουμε την καλλιέργεια συνείδησης για προστασία του περιβάλλοντος 
 • Ζητούμε την αυστηροποίηση των ποινών για ρύπανση του περιβάλλοντος και κακοποίηση ζώων

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *