ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ