Χαιρετίζουμε την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων για τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες

Χαιρετίζουμε την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων για τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες

Από της ίδρυσής της, η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ υποστηρίζει την θέση ότι το θείο δώρο των υδρογονανθράκων αποτελεί σημαντικό συντελεστή ισχύος για τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος, αν τύχει ορθής διαχείρισης, μπορεί να συμβάλει στην μακροχρόνια οικονομική ευρωστία  του λαού και να συμβάλει σημαντικά στην ανατροπή των εις βάρος μας γεωπολιτικών δεδομένων και την δίκαιη και μόνιμη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Η δημιουργία νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει την διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των υδρογονανθράκων, αποτελεί πάγια θέση μας καθότι αφενός ο τομέας αυτός είναι επιρρεπής σε μεγάλης έκτασης διαφθορά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η αξία των κοιτασμάτων είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή στην περίπτωση της πατρίδας μας.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατάθεση νομοσχεδίου για δημιουργία Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και τυγχάνει της στήριξής μας, παρόλο που αγγίζει μόνο ένα μέρος του ζητήματος, δηλαδή τα μελλοντικά έσοδα, εφόσον και όταν αυτά προκύψουν.  Όταν έχουμε στα χέρια μας το νομοσχέδιο θα τοποθετηθούμε επ’ αυτού.    

Αυτό που παραμένει σε εκκρεμότητα και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί άμεσα, είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να διασφαλίζει την διαφάνεια, τον έλεγχο και τη  χρηστή διαχείριση των υδρογονανθράκων στο παρόν στάδιο, κατά το οποίο καθορίζεται στρατηγική, επιλέγονται συνεργάτες και συνομολογούνται συμφωνίες.  Οι ενέργειες αυτές αποφασίζονται μέχρι σήμερα σε συνθήκες πλήρους συσκότισης από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στο διεφθαρμένο ολιγαρχικό κατεστημένο που νέμεται τον τόπο για δεκαετίες.

Καλούμε τη νέα Βουλή να εγκύψει στο σοβαρότατο αυτό θέμα και να επιφέρει άμεσα το ποθούμενο αποτέλεσμα. 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *