Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ