Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ