Πρόταση για λύση του Κυπριακού

Πρόταση για λύση του Κυπριακού

Το κυπριακό πρόβλημα διανύει την έκτη δεκαετία ύπαρξής του.

Οι επτά Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας προσπάθησαν σκληρά να το λύσουν , ο καθένας με την προσωπική του νοοτροπία και τακτική, χωρίς όμως αίσιο αποτέλεσμα.  Οι προσπάθειες όλων κατέληξαν σε αδιέξοδο.  Σε αδιέξοδο βρίσκεται ήδη, αν και δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή, και η τρέχουσα προσπάθεια του νυν Προέδρου Αναστασιάδη.

Η παρέλευση 6 δεκαετιών άκαρπων προσπαθειών, γεννά εύλογα το ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι που όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό.

Η δική μας ανάλυση λέει ότι οι λόγοι είναι βασικά δύο.  Πρώτον,  η Τουρκική αδιαλλαξία που πηγάζει από την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας η οποία εκπονήθηκε πριν 60 χρόνια και έθεσε ως όραμά της τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.   Δεύτερον, η  λανθασμένη προσέγγιση της Ελληνοκυπριακής πλευράς που πηγάζει από την απουσία αντίστοιχης υψηλής στρατηγικής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μεταξύ άλλων να εξοντώνει τις στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

Η Τουρκική στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων τριών βασικών στόχων:

 1. Την εξόντωση του μέγιστου συντελεστού ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη υπόστασή της.
 2. Την παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής, ιδιαίτερα του εποικισμού και της δημογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου.
 3. Την απενεχοποίηση της Τουρκίας από τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει.

Η απουσία υψηλής στρατηγικής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας, επέτρεψαν στην Τουρκία την εύκολη επίτευξη των τριών πιο πάνω στρατηγικών της στόχων.  Η έλλειψη στρατηγικής, εξανάγκασε την Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδρά αντανακλαστικά στις στρατηγικές κινήσεις της Τουρκίας με αποτέλεσμα να παρασυρθεί σταδιακά στην καλοστημένη παγίδα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στην ουσία ήταν κίνηση «ματ» εκ μέρους της Τουρκίας, αφού διασφάλισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον στρατηγικό της στόχο για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.  Σε περίπτωση εφαρμογής της, το νέο μόρφωμα θα ήταν υποχείριο της Τουρκίας μέσω των προνοιών αρνησικυρίας του ομόσπονδου κράτους, για όσο βέβαια αυτό θα υπήρχε, αφού τα διχοτομικά συστατικά του και οι δυσλειτουργικές του πρόνοιες αποτελούσαν συνταγή για καταστροφή και διάλυσή του στα εξ ων συνετέθη.  Σε περίπτωση μη εφαρμογής της, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα ροκανίζετο ο χρόνος σε άκαρπες διαπραγματεύσεις, θα απενοχοποιείτο η Τουρκία με την τάχα επίδειξη καλής θέλησης και θα επιτυγχάνετο η διαιώνιση του προβλήματος και η παγίωση των τετελεσμένων, ιδιαίτερα του εποικισμού και της δημογραφικής αλλοίωσης.

Σήμερα, η Κυπριακή πολιτική ηγεσία βρίσκεται εγκλωβισμένη στην παγίδα που της έστησε η Τουρκία και είναι ανήμπορη να ξεφύγει από αυτή. Αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που της επιτρέπουν να αναπτύξει εξωτερικούς συντελεστές ισχύος για κάμψη της τουρκικής αδιαλλαξίας και ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής, κατοχής και εποικισμού.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ , αντιλαμβανόμενη την αδήριτη ανάγκη ύπαρξης υψηλής στρατηγικής, προχώρησε στην εκπόνηση της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για ΛΥΣΗ του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ» που παρουσιάζεται σήμερα.

Η ετοιμασία της παρούσας πρότασης αποσκοπεί στα πιο κάτω:

 1. Να προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το κυπριακό πρόβλημα και ορθή κατανόηση των πραγματικών αιτιών δημιουργίας και συντήρησής του.
 2. Να αναδείξει τους λόγους που έχουν εμποδίσει και συνεχίζουν να εμποδίζουν την λύση του προβλήματος μέχρι σήμερα. 
 3. Να επισημάνει την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που επέβαλε η Τουρκία και υιοθέτησε η κυπριακή πολιτική ηγεσία.
 4. Να καταθέσει ολοκληρωμένη εναλλακτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
 5. Να προσφέρει στην πολιτική ηγεσία διέξοδο από το τέλμα στο οποίο έχει οδηγήσει το πρόβλημα με την εσφαλμένη στρατηγική των τελευταίων δεκαετιών.
 6. Να υποδείξει ότι τα τρέχοντα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούν σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού μακριά από τον έλεγχο και την κηδεμονία της Τουρκίας.
 7. Να αναπτερώσει το ηθικό και το αγωνιστικό φρόνημα του Κυπριακού λαού παραθέτοντας τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν για μετατροπή της Κύπρου σε κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία όπου όλοι οι νόμοι κάτοικοι να απολαύουν των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Η παρούσα πρόταση δεν εξαντλεί τις δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού.  Αντιθέτως, αποτελεί το προζύμι για την παραγωγή λεπτομερέστερου στρατηγικού σχεδίου και τακτικών ελιγμών.  Η μέγιστη σημασία του παρόντος σχεδίου είναι ότι εισάγει στην πολιτική σκηνή την επιστημονικά δομημένη στρατηγική σκέψη και ενημερώνει εμπεριστατωμένα το λαό για τα όσα συνέβηκαν, συμβαίνουν και θα συμβούν ή πρέπει να συμβούν  στο μέλλον. Το στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση με βάση πρωτίστως τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Το προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο χωρίζεται σε τέσσερεις μεγάλες ενότητες.  Η πρώτη ενότητα ασχολείται με την πλήρη καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με το πρόβλημα.  Η δεύτερη ενότητα, ασχολείται με την αξιολόγηση των δεδομένων. Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τον προσδιορισμό οράματος και στρατηγικής για υλοποίησή του. Η τέταρτη ενότητα, παραθέτει πρόταση  για πλαίσιο συντάγματος το οποίο να κατοχυρώνει το προσδιορισθέν όραμα.

Επιβάλλεται να αναφερθεί ότι το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ.  Αυτό που έχει εκτυπωθεί είναι μερικώς συντετμημένο.  Η διαφορά έγκειται στην παράθεση ιστορικών στοιχείων.

Το στρατηγικό σχέδιο ορίζει ως όραμα «Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατική πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.»

Στη συνέχεια το στρατηγικό σχέδιο παραθέτει λεπτομερώς τις πολυδιάστατες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την δυσχερέστατη σημερινή θέση και να μεταφερθούμε σταδιακά προς την κατεύθυνση του οράματος. 
 

Τέλος, το στρατηγικό σχέδιο προτείνει συγκεκριμένο πλαίσιο συνταγματικών αλλαγών στο υφιστάμενο σύνταγμα, βάσει των οποίων κατοχυρώνεται το όραμα .

Το προτεινόμενο πλαίσιο λύσης που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, κυρίαρχου, αδιαίρετου, ευρωπαϊκού κράτους, συνοψίζεται ως ακολούθως:

 1. Θα αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΛΔΥΚ και της ΤΟΥΡΔΥΚ.
 2. Η ασφάλεια της Κύπρου θα ανατεθεί για μεταβατική περίοδο 10 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Η ειρηνευτική δύναμη που εδρεύει στην Κύπρο θα αυξηθεί σε αριθμό και θα αποκτήσει διαφοροποιημένους όρους εντολής.  
 3. Θα επαναπατριστούν όλοι οι έποικοι, πλην αυτών που έχουν συνάψει γάμους με νόμιμους Κύπριους πολίτες και των απογόνων τους.
 4. Η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας του 1959 θα καταργηθούν.
 5. Θα διατηρηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, το όνομα και η σημαία της και θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για κρατικό ύμνο.  Επίσημες γλώσσες θα είναι η Ελληνική και η Τουρκική.
 6. Η μορφή του πολιτεύματος θα είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, στην οποία οι εξουσίες του Προέδρου θα είναι περιορισμένες.
 7. Θα υπάρχει διάκριση των 3 εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής).
 8. Το εκλογικό σύστημα θα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θα είναι η απλή αναλογική ώστε να διασφαλίζεται η αναλογική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και άλλων μεγάλων ομάδων πολιτών στην Βουλή.
 9. Οι κοινοτικές ποσοστώσεις θα καταργηθούν και όλοι οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
 10. Οι περιουσίες θα περιέλθουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και όλες οι παράνομες μεταβιβάσεις μετά το 1974 θα αναιρεθούν.
 11. Η αξιοκρατία θα επιβληθεί σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων του στρατού, της αστυνομίας, της δικαστικής εξουσίας) και η εφαρμογή της θα ελέγχεται για μεταβατική περίοδο 10 ετών από ειδικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Θα δημιουργηθεί μικρός σύγχρονος επαγγελματικός στρατός στον οποίο θα υπηρετούν Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και οποιοιδήποτε άλλοι Κύπριοι πολίτες.
 13. Θα καταργηθούν οι κυρίαρχες Βρετανικές βάσεις και θα περιέλθουν στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η βάση Ακρωτηρίου θα τεθεί στη διάθεση των 5 χωρών μονίμων μελών του ΣΑ του ΟΗΕ.
 14. Οι διεθνείς συμβάσεις που θα ισχύουν θα είναι μόνο αυτές που συνήφθησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η παρούσα πρόταση αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την συνήθη πλέον θέση ότι είναι ανέφικτη αφού δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή από την Τουρκία.   Η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα βρίσκεται στην 40χρονη εμπειρία διαπραγματεύσεων κάτω από το δόγμα του «ηττημένου καλού παιδιού», η οποία, παρόλες τις παρανοικές υποχωρήσεις της Ε/Κ πλευράς, όχι μόνο δεν καρποφόρησε αλλά αντίθετα εξέθρεψε την Τουρκική αδιαλλαξία, περιέπλεξε το πρόβλημα και έθεσε την Κύπρο υπό τη μόνιμη ομηρία της Τουρκίας    Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί οποιαδήποτε λύση στην Κύπρο αν αυτή δεν της εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του νησιού.  Εκτός αν εξαναγκαστεί από το διεθνή παράγοντα. Για να γίνει αυτό, η Κύπρος πρέπει να εκθέτει συνεχώς την Τουρκία στα διεθνή σώματα και να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα μεγάλων χωρών και παγκόσμιων δυνάμεων με τα δικά της.  Τα γεωπολιτικά δεδομένα αυτή τη στιγμή το επιτρέπουν όσο ποτέ προηγουμένως.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *