Παγκόσμια μέρα κατά της διαφθοράς

Παγκόσμια μέρα κατά της διαφθοράς

Η 9η Δεκεμβρίου 2015 ορίστηκε ως παγκόσμια μέρα κατά της διαφθοράς.

Το κόστος της διαφθοράς παγκοσμίως είναι τεράστιο.  Σύμφωνα με έγκυρη μελέτη των διεθνών οργανισμών Transparency International, World Economic Forum, International Chamber of Commerce και Ηνωμένων Εθνών, το άμεσο κόστος της διαφθοράς ανέρχεται σε περίπου 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.  Πέραν του άμεσου κόστους, η διαφθορά αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά 10% ενώ έχει κοινωνικές, θεσμικές και πολιτικές προεκτάσεις. 

Στην περίπτωση της Κύπρου, το ποσοστό 5% επί του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε €850 εκ. περίπου ετησίως. Το δε αυξημένο κόστος του επιχειρείν είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια της χαμηλής και φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.

Η ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2014 που παραδόθηκε προχθές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο το μέγεθος της διαφθοράς του δημόσιου βίου στην πατρίδα μας και αποδεικνύει την ανικανότητα της εκτελεστικής εξουσίας να το περιορίσει.

Σύμφωνα με στοιχεία του νεοσυσταθέντος μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΠΝΟΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, το ποσοστό εξιχνίασης καταγγελιών σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς στην Κύπρο τα τελευταία 25 χρόνια περιορίζεται στο 4%.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ ιδρύθηκε με βασικό σκοπό την πάταξη της διαφθοράς υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και ανάθεση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας σε νέα αδιάφθορα πρόσωπα που θα βλέπουν την πολιτική ως λειτούργημα και προσφορά στην πατρίδα και όχι ως μέσο πλουτισμού και βιοπορισμού.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *