Προώθηση παραγωγής ντόπιων τροφίμων

Προώθηση παραγωγής ντόπιων τροφίμων

Εκδήλωση από την «Πνοή Λαού»

Με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, στην προώθηση παραγωγής ντόπιων τροφίμων, η «Πνοή Λαού» διοργανώνει σχετική εκδήλωση το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο πεζόδρομο της οδού Λήδρας στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο  της ευρύτερης πληροφόρησης των πολιτών της Κύπρου για την επάρκεια τροφής στον τόπο μας, που μέχρι τώρα εισάγεται σε ποσοστό πέρα του 60% από διάφορες άλλες χώρες. Γνωρίζοντας επίσης ότι, το μικρό ποσοστό του φαγητού που παράγουμε προέρχεται από μεταλλαγμένους σπόρους, που στις πλείστες περιπτώσεις είναι στείροι, η «Πνοή Λαού» καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στη διατήρηση και καλλιέργεια αρχέτυπων σπόρων, που τείνουν να εξαφανιστούν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει έντυπο πληροφοριακό υλικό για το θέμα, που ετοιμάστηκε από ειδικούς, καθώς επίσης και δωρεάν αρχέτυπους σπόρους.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *