Ο Πρόεδρος συνεχίζει να παραπλανεί ….. αυτή τη φορά για την οικονομία

Ο Πρόεδρος συνεχίζει να παραπλανεί ….. αυτή τη φορά για την οικονομία

Για άλλη μια φορά οι πολίτες έμειναν εμβρόντητοι ακούγοντας τον Πρόεδρο τους να λέγει ότι «η οικονομία έχει εξέλθει από την ύφεση”, διερωτούμενοι  αν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Οι πολίτες βιώνουν μία πολύ διαφορετική εικόνα.  Βιώνουν φτώχια, ανεργία, αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους, φόβο κατάσχεσης των περιουσιών τους, κοινωνική εξαθλίωση και  αβεβαιότητα για το μέλλον.

Επιτέλους,  ο Πρόεδρος πρέπει να βγει από το «κλουβί» του και να έρθει σε επαφή με τον λαό για να καταλάβει τα προβλήματα και να σταματήσει να προκαλεί και να συγχύζει τους πολίτες.  Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τη θετική πορεία κάποιων μεμονωμένων δεικτών, αλλά για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους.    Ενδιαφέρονται να μάθουν πότε θα τελειώσει το μαρτύριο  που βιώνουν και αν και πως θα αποκατασταθεί η αποδόμηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού που προκάλεσε ο Πρόεδρος και ο προκάτοχός του με την εγκληματική τους αμέλεια και τις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις. 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *