«Ντου» Ελεγκτή στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής

«Ντου» Ελεγκτή στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής

29 Οκτωβρίου 2015

Φάρμακα/αναλώσιμα εκατομμυρίων κάτω από το μικροσκόπιο του Οδ. Μιχαηλίδη

Στα… άδυτα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής θα διεισδύσει λίαν συντόμως ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με καλά διασταυρωμέ- νες πληροφορίες της «Χ», αντικείμενο της εξέ- τασής του θα είναι τα αναλώσιμα και τα φάρ- μακα και έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες κλινικές όπου πίσω από συγκεκριμένες ενέρ- γειες φαίνεται πως κρύβονται σκάνδαλα μεγα- τόνων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, αφού κάποι- οι φέρεται να προχωρούσαν σε αγορές συγκε- κριμένων αναλωσίμων, τα οποία όμως χρησι- μοποιούσαν για προσωπικές τους ερευνητικές εργασίες. Τον έλεγχο στον ΙΝΓΚ επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής στη «Χ». Ξεκαθάρισε πως ουδεμία καταγγελία υπάρχει σε ό,τι αφο- ρά κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, ανα- φέροντας ωστόσο ότι ο τρόπος που το Ινστι- τούτο αξιοποιεί τα φάρμακα και τα αναλώσιμα δεν έχει ελεγχθεί εδώ και πολλά χρόνια. «Τα φάρμακα που διοχετεύονται από το κράτος στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας αγγίζουν τα 5 εκ. ευρώ», σημειώνει ο κ. Μιχαη- λίδης για να προσθέσει ότι το Ινστιτούτο επι- χορηγείται με άλλα δέκα εκατομμύρια στα οποία περιλαμβάνεται η αγορά αναλωσίμων και τα λειτουργικά του έξοδα (μισθοί κ.ά.). Σκο- πός της Υπηρεσίας του, όπως σημειώνει, είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμο- ποιούνται από τις διάφορες κλινικές τα κονδύ- λια που αφορούν την αγορά αναλωσίμων, αλ- λά και τα φάρμακα εκατομμυρίων. Στο μεταξύ, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, στην έκθεσή του για το 2014 αναφέρονται συγκεκριμένες εισηγήσεις στο Υπουργείο Υγείας για την επιχορήγηση του ΙΝΓΚ.

Πηγή: ΧΑΡΑΥΓΗ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *