Επέτειος ίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας

Επέτειος ίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί  αναμφίβολα την μέγιστη κατάκτηση του κυπριακού λαού και το μεγαλύτερο του όπλο στον αγώνα για απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή και δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος.

Το θνησιγενές σύνταγμα του 1960 και η συνθήκη εγγυήσεων που το συνόδευε επέτρεψαν στην Τουρκία να υλοποιήσει τα διχοτομικά της σχέδια στο νησί καλλιεργώντας κλίμα δυσπιστίας και διχόνοιας ανάμεσα στις 2 μεγάλες κοινότητες.

Οι διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις των τελευταίων  δεκαετιών κατάφεραν, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, να συνδράμουν στην άμεση και έμμεση υπόσκαψη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντίστοιχη αναβάθμιση του ψευδοκράτους.  Αυτό επήλθε ως φυσικό επακόλουθο της απουσίας ορθού στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι συνεχείς παταγώδεις αποτυχίες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος  τα τελευταία 40 χρόνια με βάση την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ενός μοντέλου χωρίς προηγούμενο το οποίο προσπαθεί να συγκεράσει τις ρατσιστικές και εθνικιστικές επιδιώξεις της Τουρκίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχουν αποδείξει περίτρανα ότι το επιδιωκόμενο είναι ανέφικτο.  Τυχόν συνέχιση στην ίδια πορεία θα ροκανίσει ακόμη περισσότερο το χρόνο και θα εμπεδώσει ακόμη περισσότερο τα τετελεσμένα της κατοχής, κάτι που επιδιώκει ξεκάθαρα η Τουρκία.

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές συγκυρίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως έχουν διαμορφωθεί από την εξεύρεση μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αλλά και την επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με όλες τις γειτονικές χώρες, καθώς και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση της Κύπρου έναντι όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και των μεγάλων δυνάμεων και των διεθνών οργανισμών.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ πιστεύει ότι επιβάλλεται η άμεση χάραξη στρατηγικής στο Κυπριακό με βάση τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα η οποία να προσδιορίζεται από συγκεκριμένο όραμα και συναφείς στόχους . 

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ έχει ετοιμάσει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο, το έχει ενσωματώσει στην πολιτική της διακήρυξη και το προτείνει στον Κυπριακό λαό.  

Με φάρο το όραμα «Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας και κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας» έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι  βασικοί στρατηγικοί στόχοι :

  • Η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ένα ενιαίο κράτος.
  • Η τροποποίηση του συντάγματος του 1960.
  • Η κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων του 1960.
  • Η αναθεώρηση του καθεστώτος των αγγλικών βάσεων
  • Η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ σκοπό την επίτευξη  συνοχής στους στόχους των δύο κοινοτήτων και την καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  • Η προσωρινή «εγγύηση» και επιτήρηση της ομαλής συνύπαρξης όλων των κοινοτήτων στο ενιαίο κράτος από διεθνή οργανισμό (π.χ.  Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση).
  • Η σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών με γειτονικές χώρες για προάσπιση της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου από τον νέο-οθωμανικό επεκτατισμό και τον τζιχαντισμό και η δημιουργία ενός περιφερειακού υποσυστήματος ασφάλειας για την εμπέδωση της ειρηνικής συνεργασίας στην περιοχή.

Ευχόμαστε η νέα χρονιά που διανύει από σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία να αποτελέσει ιστορικό σταθμό στην πορεία της με την αναθεώρηση της αποτυχημένης και καταστροφικής προσέγγισης των τελευταίων δεκαετιών ώστε ολόκληρος ο κυπριακός λαός να μπορέσει να ευημερήσει σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *