Πλήρης διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ

Πλήρης διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων της ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ

Συνεπής στην καταστατική της διακήρυξη, η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ υλοποιεί την δέσμευσή της για πλήρη διαφάνεια των οικονομικών της στοιχείων.  Στις 2 Οκτωβρίου 2015 θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της την πρώτη μηνιαία κατάσταση του ενός και μόνου τραπεζικού της λογαριασμού, η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες των συναλλασσομένων προσώπων.  Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και θα αφορά την κίνηση του προηγούμενου μήνα.    

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και προσωπικά οικονομικά στοιχεία για κάθε ένα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς να την ακολουθήσουν σε αυτή την πρακτική ώστε ο λαός να μπορεί να γνωρίζει καλύτερα, να αξιολογεί και να ελέγχει  τους εκπροσώπους του.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *