Δεκασμό και δωροληψία διαπιστώνει ο Καλλής για Ρίκκο

Δεκασμό και δωροληψία διαπιστώνει ο Καλλής για Ρίκκο

Τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος του δεκασμού και της δωροληψίας από μέρους του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, διαπιστώνει στην ποινική του έκθεση ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Παναγιώτης Καλλής, σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί δωροδοκίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου από το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους.

Στα βασικά του συμπεράσματα ο Ποινικός Ανακριτής αναφέρει ότι μέσα από το μαρτυρικό υλικό αποκαλύπτεται ότι ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου έχει διαπράξει τα αδικήματα του δεκασμού δημόσιου λειτουργού και της δωροληψίας, τα οποία προβλέπουν ποινή φυλάκισης μέχρι 7 και 2 χρόνια αντίστοιχα. 

Όπως είπε ο Κώστας Κληρίδης όπως διαπιστώνεται στην έκθεση Καλλή, με την αγωγή 3987 του 2013, Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, διεκδικείτο κυρίως από τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, δικαστική απόφαση για συμψηφισμό όλων των δανείων με απομειωθήσες καταθέσεις, συνολικού ποσού  515,619 ευρώ. Λόγω του ότι στην αγωγή εκείνου δεν σημειώθηκε καμία εμφάνιση εκ μέρους της Τράπεζας από δικηγόρο, αν και της επιδόθηκε η αγωγή εκδόθηκε εν τέλει δικαστική απόφαση ερήμην στις 8 Νοεμβρίου 2013 αποδίδοντας τη θεραπεία του συμψηφισμού κάτι που ζητούσε η πλευρά του Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Μερικούς μήνες αργότερα υποβλήθηκε στο δικαστήριο αίτηση από το γραφείο Νεοκλέους μέσω της οποίας ζητείτο ο παραμερισμός της απόφασης. Το διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, αφού πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός αυτό διόρισε και δεύτερο δικηγόρο μαζί με τον κύριο Νεοκλέους και επιτεύχθηκε ο παραμερισμός της εκδοθείσας απόφασης.

Στην διοικήτρια της ΚΤ αποδίδονται δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες σε συνεδρία της Αρχής Εξυγίανσης απέδωσε την εξέλιξη του παραμερισμού της απόφασης σε ικανοποίηση του κυρίου Ερωτοκρίτου από τον κύριο Νεοκλέους με κάποιο άλλο τρόπο. Ο κ. Ερωτοκρίτου κατέθεσε έφεση εναντίον της απόφασης παραμερισμού η οποία και εκκρεμεί. 

Κατά τη διενέργεια της ανάκρισης, όπως προκύπτει από την έκθεση, δόθηκε αρκετή μαρτυρία η οποία αφορούσε και σε μια άλλη υπόθεση καταγγελιών για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην οποία είχε εμπλοκή τόσο το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους ως δικηγόρος Ρώσων πελατών του, όσο και του κ. Ερωτοκρίτου ως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εκείνης ο κ. Ερωτοκρίτου είχε δώσει οδηγίες προς την Αστυνομία στις 31 Οκτωβρίου του 2013, για άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον Ρώσων υπηκόων αντιδίκων των πελατών του κ. Νεοκλέους σε πολλές υποθέσεις διαφορών εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν την εταιρεία Προβιτέντσια, μετά που ζήτησε και λήφθηκε περαιτέρω μαρτυρία ενώ προηγουμένως είχαν δοθεί σε δύο περιπτώσεις αντίθετες οδηγίες από ανώτερο λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας και στη μια περίπτωση και με τη σύμφωνο γνώμη του τότε Γενικού Εισαγγελέα Πέτρου Κληρίδη για μη άσκηση διώξεων.

Το διακύβευμα στην καταγγελία εκείνη αφορούσε διαφορές που ήδη ήσαν αντικείμενο αστικών δικαστικών διαφορών ύψους 250-300 χιλιάδων ευρώ.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού που περιβάλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε εκδοθεί ερήμην στις 8 Νοεμβρίου 2013, η απόφαση στην αγωγή 3987 του 2013 Λεμεσού υπέρ του κυρίου Ερωτοκρίτου και εταιρειών του, ο ποινικός ανακριτής κατέληξε στο δικό του αιτιολογημένο συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο η μη εμφάνιση στην αγωγή και συνεπακόλουθη έκδοση απόφασης ερήμην ήταν το αποτέλεσμα συνεννόησης και συναλλαγής μεταξύ του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τη Λαϊκή Τράπεζα και του Κυρίου Ερωτοκρίτου έναντι κάποιου συμφωνημένου ανταλλάγματος. Ως προς την απόφαση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για άσκηση ποινικών διώξεων στις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία Προβιτέντσια ο ποινικός ανακριτής μετά από ενδελεχή ανάλυση της περιβάλλουσας μαρτυρίας παραθέτει την άποψη του σύμφωνα με την οποία ο κύριος Ερωτοκρίτου απέφυγε να ενημερώσει τον Γενικό Εισαγγελέα για τις οδηγίες του φοβούμενος την ανατροπή τους ότι οι οδηγίες που έδωσε απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση του δικηγορικού γραφείου Νεοκλέους και ότι αυτή η απόφαση του ήταν το συμφωνηθέν αντάλλαγμα ή αντιπαροχή για τη μη εμφάνιση του γραφείου Νεοκλέους στην προαναφερθείσα αγωγή με σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Ρίκκου Ερωτοκρίτου με την έκδοση απόφασης υπέρ του στην αγωγή.

Από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που έχει συλλέξει ο Παναγιώτης Καλλής, αποκαλύπτεται η διάπραξη από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα του ποινικού αδικήματος του δεκασμού δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του άρθρου 100Α του ποινικού κώδικα κεφάλαιο 154 με την λήψη του ωφελήματος της ερήμην ευνοϊκής δικαστικής απόφασης για χάρην ενέργειας κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος του, αδίκημα που προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνων.

Περαιτέρω ο Ανακριτής αναφέρει ότι αποκαλύπτεται και η διάπραξη του ποινικού αδικήματος της δωροληψίας κατά παράβαση του άρθρου 102 του ποινικού κώδικα για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια. 

Πηγή: SIGMALIVE

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *