Τα κόκκινα δάνεια των πολιτικών και των κομμάτων

Τα κόκκινα δάνεια των πολιτικών και των κομμάτων

Τον Μάρτιο 2015 διέρρευσε η λίστα των δανείων βουλευτών προς την Τράπεζα Κύπρου.  29 βουλευτές χρωστούσαν €51,3 εκ από τα οποία €35.3 εκ ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Τα πιο πάνω ποσά αποτελούν μέρος του συνολικού ποσού που οι πολιτικοί και τα κόμματα χρωστούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου.  Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συνολικά ποσά που οφείλονται από βουλευτές, πολιτικούς, κόμματα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που αναγράφονται στη λίστα που διέρρευσε.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σιγή ιχθύος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Δεδομένης της σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του νομοθετικού σώματος αλλά και της απαραίτητης ανάγκης για δημοσιοποίηση των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών, επιβάλλεται η άμεση δημοσιοποίηση όλων των υποχρεώσεων όλων των πολιτικών και των κομμάτων προς όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Καλούμε την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, τον Γενικό Εισαγγελέα και την Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας να ανταποκριθούν άμεσα.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *