ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Απαιτούμε λύση του Κυπριακού χωρίς φυλετικές διακρίσεις στη βάση « Ένας άνθρωπος – μία ψήφος»


Απαιτούμε την απαραίτητη παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κάθε διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό

Απαιτούμε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για σημαντικά θέματα.


 Απαιτούμε την κατάργηση των Βρετανικών Βάσεων καθότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, και τη διάθεση των εγκαταστάσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία σε συμμαχικές δυνάμεις!


 

 Απαιτούμε την άμεση πρόταξη του ενιαίου κράτους για αντιμετώπιση της τουρκικής πρότασης για δύο κράτη

Απαιτούμε την εκκαθάριση των πολιτικών δεινοσαύρων με τον περιορισμό της θητείας στα 5 χρόνια.


Απαιτούμε να μάθουμε γιατί αδειοδοτήσατε χιλιάδες νέα διαμερίσματα για αγορά από αιτητές διαβατηρίων την στιγμή που υπήρχαν προς πώληση χιλιάδες ακίνητα συνδεδεμένα με μη εξηπηρετούμενα δάνεια;


Απαιτούμε να μάθουμε ποια δικηγορικά γραφεία ενήργησαν για την έκδοση των 4.000 χρυσών διαβατηρίων και για πόσες περιπτώσεις το καθένα;


Απαιτούμε να μάθουμε ποιοι νυν, τέως και πρώην υπουργοί και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι σχετίζονται με γραφεία που ενήργησαν για την έκδοση των 4.000 χρυσών διαβατηρίων;


Απαιτούμε να μάθουμε ποια Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και ποια κόμματα επωφελήθηκαν από διαγραφές δανείων και διατηρούν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια;


Απαιτούμε να μάθουμε ποια μέλη της κυβέρνησης και ΠΕΠ είχαν οποιαδήποτε σχέση με καταδικασθέντες οι οποίοι έχουν πάρει κυπριακό διαβατήριο;


Απαιτούμε να μάθουμε πόσα νέα διαμερίσματα αδειοδοτήθηκαν την τελευταία 7ετία και σε ποιές εταιρείες ανάπτυξης γης ;


 Απαιτούμε να μάθουμε ποια συμφέροντα έχει υπουργός  σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 


Απαιτούμε να μάθουμε γιατί ενθαρρύνατε το ξεπούλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε διεθνή χρηματοοικονομικά γεράκια αντί να τα μεταφέρετε σε μία κακή τράπεζα την οποία να διαχειριστείτε προς όφελος των δανειοληπτών.


Απαιτούμε να μάθουμε πως δεν εντοπίσθηκαν οι παράνομοι εργάτες στο σφαγείο CYPRA κατά την διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας για το φόνο που διαπράχθηκε εκεί το 2019


Απαιτούμε όλα τα έσοδα του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης να επενδύονται γι’ αυτό το σκοπό


Απαιτούμε από τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα να δηλώσουν από μόνοι τους ποιοι επωφελήθηκαν από διαγραφές δανείων


Απαιτούμε πολιτική ισότητα των πολιτών και όχι των κοινοτήτων


Απαιτούμε την πρόταξη της αρχής «Ένας άνθρωπος – μία φήφος»


Απαιτούμε την πρόταξη της διεθνούς πτυχής του κυπριακού στις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού


Απαιτούμε την επαναφορά του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος με την Ελλάδα


Απαιτούμε την τήρηση της αργίας των Κυριακών και των μεγάλων εορτών 


Απαιτούμε την στήριξη των πολυμελών οικογενειών


Απαιτούμε την ενθάρρυνση και στήριξη των νέων για επαγγελματική απασχόληση στην γεωργοκτηνοτροφία               


Απαιτούμε τον περιορισμό της θητείας των αιρετών αξιωματούχων σε 5 χρόνια.


Απαιτούμε την απόλυτα οριζόντια ψηφοφορία


Απαιτούμε την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς


Απαιτούμε την σκλήρυνση της στάσης των αρχών κατά των παράνομων μεταναστών


Απαιτούμε την αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων


Απαιτούμε την διοικητική αυτονόμηση των δημόσιων εκπαιδευτηρίων


Απαιτούμε την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για σημαντικά θέματα


Απαιτούμε την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και την εναρμόνιση των όρων απασχόλησης με αυτούς του ιδιωτικού τομέα


Απαιτούμε την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων


Απαιτούμε την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής


Απαιτούμε την αυστηροποίηση των ποινών για την ρύπανση του περιβάλλοντος και την κακοποίηση των ζώων


Απαιτούμε την αλλαγή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και τεχνολογία, στην οικοτεχνία, στις βιοκαλλιέργειες και στον αγροτουρισμό και στον ιατρικό τουρισμό.


Απαιτούμε την διοικητική αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων


Απαιτούμε την κλινική διακυβέρνηση με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, της ασφάλειας των ασθενών, της ενδυνάμωσης του ρόλου των ασθενών και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής υγείας) 


Απαιτούμε την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στα σχολεία των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Ηθικής και Πολιτότητας.


Απαιτούμε την προστασία και ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας που είναι ο πυρήνας της κοινωνίας


Απαιτούμε την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους για στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργία στις σχέσεις τους λόγω οποιουδήποτε προβλήματος ψυχικής υγείας, σωματικής ασθένειας ή αναπηρίας, εξάρτησης ή οποιουδήποτε άλλου επιβαρυντικού για την οικογένεια παράγοντα.